Mária mint anya

Könyvajánló Nemeshegyi-Horvát György Levelek Máriához című könyvéhez Muzslai-Bízik Bencze Nemeshegyi-Horvát György, a Hatvani Baptista Gyülekezet lelkipásztorának könyvét nagy izgalommal fogtam a kezembe, hisz protestáns, evangéliumi teológusként sokszor volt már részem olyan beszélgetésekben, ahol Mária volt a középpontban, de be kell vallanom töredelmesen, igazán mélyen még sohasem ástam bele magam a témába.Eddigi teológiai tanulmányaim során is csak a felszínét kapargattam a kérdésnek. S bár a dogmatikának (amit egyébként nagyon szeretek, mai napig is a kedvencem) része a mariológia, sajnálatos, hogy az általam ismert legtöbb protestáns szakkönyvből hiányzik az erről szóló rész. Eddigi keresztény életem során inkább félelem volt bennem e téma Tovább olvasom…

Magyarok Trianon után

Szebeni Olivér „Alulnézetből” írom le a magyarság életkörülményeit a békediktátum után, a két világháború között és azóta. Száz éve mondták ki Franciaországban a büntetést a magyarságra, mintha egyedüli okozója lenne 15 millió ember halálának. Azután átrajzolták egész Európa térképét azzal az ideológiai indoklással, hogy elhagyják a sokféle népek történelmi konglomerátumának birodalmi koncepcióját, és helyükbe független nemzetállamokat létesítenek. Ezt az elméletet a győztes államok hanyagolták, és folyamatosan növekedtek. Terjeszkedtek az európai partokon is túlra. A forradalmárok hangzatos célokat tűztek ki: „Nemzetközivé lesz a világ!” „A dolgozó nép hazája leszünk!” „Urak, papok, szaladjatok! Szegények, maradjatok!” A világ ezek után nacionalistább lett, mint Tovább olvasom…

2020. évi 2. szám

Szeretettel köszöntjük olvasónkat! Megérkezett lapunk idei második száma. Mi is igyekszünk reagálni a koronavírusra, mégpedig úgy, hogy több cikkünknek a fő témája a reménység, amit Krisztusban kaptunk. Elsőként Váradi Antal tahitótfalui fiatal lelkipásztor igehirdetését olvashatjuk, aki az imádságról tanította gyülekezetét. Ez prédikáció márciusban hangzott el a gyülekezetében, a karantén idején. Beke László a reménység teológiai fogalmát járja körbe. A reményről szól Balogh Barnabás cikke is, aki főleg bibliai példák felvonultatása segítségével fogalmaz meg tanulságokat. Dr. Steiner József a gyülekezetépítés témájában veti össze az amerikai tapasztalatokat hazánk lehetőségeivel. Előző számunkban Tóth Krisztián a puritánokkal foglalkozott, most pedig a pietisták jellemzőit, hitgyakorlatuk Tovább olvasom…

Puritán örökség

Tóth Krisztián Mit tanulhatunk a puritánoktól? Meglehetősen sokat! Ha mégis megpróbáljuk példájuk lényegét megfogni, „a válasz egyetlen szóval így hangzik: érettséget”[1]. A 16. és 17. században élt protestáns elődeink[2] Isten szerinti gondolkodása, a Szentíráshoz, imádsághoz és egyéb kegyelmi eszközökhöz való ragaszkodása és életkörülményeikben való helytállásuk is lelki óriásokká edzették őket. Ebbe szeretnénk kicsit betekinteni, dióhéjban felvázolni néhány tanulságot a folytatásban, három fő területet érintve: teológia, történelem, lelkiség. Mindezt egy alapvetés és egy igevers fényében tesszük. A Jeremiás 6:16 ezt üzeni nekünk mai keresztyéneknek is: „Így szól az Úr: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, Tovább olvasom…

Bevezetés a karizmatikus vezetési koncepció teológiai és vezetéstudományi vizsgálatához

Bacsó Benjámin Bevezetés A keresztény egyházat mindig is foglalkoztatta a vezetés és a célszerű struktúra[1] kérdése, annak kialakítása, amelyek a hitbeli és létszámbeli növekedés egyik fontos összetevői. Nagy szerepe van a lelkipásztornak ezekben, aki az egyik legfontosabb meghatározója és szereplője a fentebb említett két dolognak, olyannyira, hogy Kovács Géza azt mondja, hogy nem kizárólagosan, de a legjobban a lelkész határozza meg azokat,[2] tudniillik a lelki és a létszámbeli növekedést. Akár egyetértünk, akár nem ezzel a kijelentéssel, a gyülekezeti életben a gyülekezet vezetői keresik és foglalkoznak azzal, hogyan lehetne hatékonyan vezetni és segíteni a helyi gyülekezeteket. Ebben a Biblia alapelvekkel szolgál Tovább olvasom…