Már letölthető a Szolgatárs e-könyv formátumban is

Manapság egyre elterjedtebb fájlformátum az elektronikus könyvolvasók számára kifejlesztett epub és mobi. Ez a formátum és az ezt használó eszközök a kifejezetten hosszabb szövegek, és könyvek olvasására készültek. Elkészítettük a Szolgatárs legutóbbi számát ezekre a formátumokra, hogy még élvezhetőbb legyen ezeknek a tartalmaknak a fogyasztása. Terveink szerint ezentúl minden újabb szám el fog készülni ebben a formában is. Letöltés Megjegyzés: A e-könyv elsősorban olvasásra való, ezért csak a legszükségesebb képeket hagytuk meg a cikkekben.  

Mentés másként – Identitás, tradíció, innováció a 21. századi keresztény gyülekezetekben

Dr. Péter-Szarka Szilvia Dr. Péter-Szarka Szilvia pszichológus, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa, az Európai Tehetségközpont – Budapest munkatársa. A Debreceni Baptista Gyülekezet aktív tagja, három gyermek boldog édesanyja.   A hagyomány, a tradíció, illetve a személyes hit és megújulás jelentőségét tekintve az egyes gyülekezeti tagok életében, valamint egyházunk, gyülekezeteink jövőjét keresve, alapvetően bibliai-teológiai látásunkra, meggyő­ződésünkre kell alapozni. Az itt következő írás egy szaktudomány eredményeit felhasználva háttér­anyagul, segítségül szolgálhat a címben jelzettek jobb megértésére és alkalmazására szolgálatunk során. A mai keresztény gyülekezeteknek nagy kihívást jelent a 21. század változásaihoz, igényeihez, szükségleteihez való igazodás. A folyamatos alkalmazkodás és megújulás, a nyitottság és rugalmasság Tovább olvasom…

A 2016. évi 1. szám

Örömmel nyújtjuk át kedves olvasóinknak a Szolgatárs folyóirat ez évi első számát. Igehirdetések, irodalmi művek, egyháztörténeti és egyéb tanulmányok adják gerincét ennek a lapszámnak. Először John Piper segít megértenünk, hogy mit jelent Pál apostolnál az, hogy csak Jézus Krisztus keresztjével dicsekedjünk.  Majd Vad Zsigmond református esperes aktualizálja egy baptista gyülekezetben elhangzott igehirdetésében Martin Luther King híres szavait: “Van egy álmom”. Ezt egy tanulságos Kassák-novella követi a lapban. Nathan Finn írása a tévtanítókkal szembeni felelősségünkről és lehetőségeinkről szól. Berde Imre tanulmánya az asszír királyi főhivatalnokok világába ad betekintést. Dr. Péter-Szarka Szilvia pszichológus tanulmánya keresztény identitásunk megtalálásában ad segítséget. John Maxwell írása azzal foglalkozik, hogy vezetőként milyen szabály szerint Tovább olvasom…

Csak Jézus Krisztus keresztjével dicsekedjünk

John Piper Igehirdetés a Gal 6,14 alapján Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára. (Gal 6,14) Ez az igehirdetés 2000. május 19-én hangzott el Memphis, Tennesseben, többezernyi fiatal előtt egy konferencián. Nem kell sokat tudnod az életről ahhoz, hogy mély benyomást tehess a világra. Mégis ismerni kell néhány nagyszerű dolgot, ami sokat számít. Majd légy hajlandó élni és meghalni ezekért. Azok, akik tartós változást eredményeztek a világban nem azok az emberek, akik sok tudást sajátítottak el, hanem azok, akik csupán néhány nagyszerű dolgot Tovább olvasom…