2019 - 4. szám

A Szentírás mint ’a másik’ –Jacques Derrida dekonstrukcióelméletének egy alkalmazása az evangéliumi teológiában

Sebján Farkas Zsolt Jacques Derrida a 20. század egyik legjelentősebb filozófusa volt, gondolatai a nyugati társadalom szinte minden területére hatással voltak. Az általa kifejlesztett dekonstrukcióelmélet, mely felborította a nyugati filozófia alapelveit, széles körben elterjedt és megjelent a mindennapi nyelvhasználatban csakúgy, …

Tovább »A Szentírás mint ’a másik’ –Jacques Derrida dekonstrukcióelméletének egy alkalmazása az evangéliumi teológiában

Világunk és kultúránk Isten mérlegén

Papp János Keresztény kultúra…Európa zsidókeresztény gyökerei…A nyugati kultúra bibliai alapjai…Szavak, fogalmak, melyeket sokszor hallunk, használunk, érvként ütköztetünk. Értéknek látjuk, képviseljük. Azonban a bennünket körbevevő világ összetett kultúrájának megismerésén, keresztényi értékeinek erősítésén túl szükség van rendszeres megvizsgálására, az Isten kijelentett igazságaihoz …

Tovább »Világunk és kultúránk Isten mérlegén