Fiatalok szexuális szokásainak felmérése és kiértékelése a Biblia alapján

Sipos Márk György Hol vagyunk, hol tartunk jelenleg, és mit kell(ene) cselekednünk?   1. Háttér Ezen kérdések megválaszolására és jelen helyzetünk felmérésére szélesebb körű közvélemény-kutatásba, adatgyűjtésbe fogtam. Ehhez a feladathoz egy anonim kérdőívet szerkesztettem, melyet Google-űrlap formájában elektronikusan megosztottam ismerőseimmel, valamint megkértem őket is, hogy ha tehetik, adják tovább, osszák meg a kérdéssort az ismerőseikkel. Az adatgyűjtés két úton történt: e-mailes megkeresés formájában (melyekhez a MABIM[1] és a szegedi EDK[2] adatbázisát használhattam), valamint posztolva a közösségi média különböző csatornáin (főként a Facebookon).   2. A „Fiatalok szexuális szokásainak felmérése” című kérdőív részletes kiértékelése   a. Adatok A kérdőívet 909-en töltötték Tovább olvasom…

Jézus Ószövetség-értelmezése

Balla Péter A „törvény és a próféták” értelmezési lehetőségei Máté evangéliuma alapján Bevezetés Jézust sokan úgy emlegetik, mint reformert, aki változást akart hozni a nép életvezetésébe, vallásosságába, mindennapjaiba, és az igaz Istent megmutatni. Ő nem rabbik iskolájában tanulta, amit hirdetett, hanem a Mennyei Atyával volt kapcsolatban. A korabeli zsidó messiási váradalmak nem olyan messiási képet mutattak, mint amit Ő megtestesített. Sok farizeus Őt, és tanítványait antinomizmussal vádolta, hogy figyelmen kívül hagyják Mózes törvényét. Hogyan viszonyult Jézus az Ószövetségi iratokhoz? Mit jelent a „törvény és a próféták” szókapcsolat? Kutatásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. Alaphipotézisem hogy a „törvény és a Tovább olvasom…

Meghökkentő értelem (könyvajánló)

Takács Zoltán Meghökkentő értelem A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről Kálvin, Budapest, 2016, 220 oldal Hogy kezdtem el olvasni? Ahogy kézbe vettem a könyvet, legelőször Philip Yancey egyik kötete jutott eszembe, aminek a címe Meghökkentő kegyelem. Nem tudom, van-e összefüggés a két cím választása között. Mindenesetre nekem felkeltette az érdeklődésemet a cím alapján is a könyv, ami akkori feltételezésem szerint a teremtő, gondviselő végtelen értelem elemzését kínálja. Egyébként a könyv a külseje alapján nem mondható figyelemfelkeltőnek. Egy kis alakú, puha kötésű mű, címlapján egy homokos tengerparttal. Az olvasás során megértettem, hogy a tartalomhoz illő választás volt ez a borító. Más Tovább olvasom…

JÁTÉK – Bibliai fejtörő

Gerzsenyi Sándor nyugdíjas baptista lelkipásztor, újságíró Bibliai fejtörők című könyvéből (Szerzői kiadás, Pécs, 2004) hozzuk ezt a feladatot. A tökéletes megoldáshoz 26 igehelyet kell megtalálni (nem minden bekezdéshez párosítható igehely). Kérjük a bekezdés számát, majd az igehelyet. A megfejtéseket az info@szolgatars.hu címre várjuk. A helyes megfejtők között Philip Yancey: Mire megyünk Istennel? (Harmat, 2012) című könyvét sorsoljuk ki.   Egy bibliás házaspár  képzeletbeli beszélgetése Hány olyan kifejezést, mondatot vagy beszédfordulatot ismersz föl benne, amely a Bibliában is megtalálható? Keresd meg a pontos igehelyeket! 1. – Mi a baj, kedvesem? Nagyon mérgesnek látszol. 2. – Képzeld, becsapott a hentes. Színhús helyett egy Tovább olvasom…