2013 - 2. szám

Amikor a Biblia tanulmányozása bálványunkká válik

Allen White

Gondolatok a kiscsoportos bibliatanulmányozáshoz

group shot (Medium)

Az évek során belebotlok emberekbe, akik mindig hatalmas izgalommal vetik magukat a Biblia tanulmányozásába, azonban sokkal kevésbé lelkesíti őket a testvérekkel való kapcsolat. Ezek olyan emberek, akik nagy magabiztossággal lapozgatják a Bibliájukat, viszont a cselekedeteik terén híján vannak. Nem akarnak folyamatosan visszatérni az Isten beszédeinek alapelemeinek tanításához, hiszen ők szentírási húsevők, ilyen falatok után kutatnak.

Egyszer egy gyülekezeti tag arról panaszkodott, mennyire unja már, hogy a tanulmányozó vezérfonal kérdései mindig olyan alapvetőek és a „keresők” szintjén vannak megfogalmazva. Ezek után a Zsidókhoz írt levélből idézte a 13–14. verseket: „Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.” Mondtam neki, hogy ez az igevers nem erről szól.

Tovább »

Ki vagy te, hogy másokra erőltesd a saját erkölcsi értékrendedet?!

Paul Copan

Az erkölcsi relativizmus uralkodó eszme a kultúrantropológusok körében. Az első számú kulturális ellenség a keresztény misszionárius. Miért? Mert rákényszeríti értékrendjét törzsi kultúrákra és etnikai csoportokra. Nem kellene inkább békén hagynunk ezeket az embereket, és megakadályozni, hogy a rájuk erőltetett nyugati kultúra súlyos terhe alatt összeroppanjanak?

Tovább »

Lelkigondozói alapképzés Budapesten

A képzés kezdete: 2013. szeptember 27. A szervezők azokat a jelentkezőket várják, akik gyülekezeti tagként a személyes lelkigondozás területén képezni szeretnék magukat. Mivel gyülekezeteinkben nemcsak hitéleti, hanem életvezetési, párkapcsolati és helyenként pszichés problémák is felmerülnek, ezért szükség van a lelkigondozás …

Tovább »

A mentori kapcsolatokról

Ron Edmondson baptista lelkipásztor (Immanuel Baptist Church, Lexington, USA) írja egy cikkében, hogy nagy híve a mentori kapcsolatnak. Azt mondja, hogy 25 éve van mentora, és ez nagyban segítette őt, hogy az élete jobb legyen. Leírja, hogy mi az a …

Tovább »

Mentorhiány a 21. században

Mazsu Gyöngyi

Egyik pasztorálpszichológia-órán felkeltette figyelmemet az a gondolat, hogy sok „Saul típusú ember” van közöttünk, akikből azért nem válnak „Pál apostolok”, mert nincs mellettük egy Barnabás, aki felfedezze elhívásukat, tehetségüket, majd elindítsa és kísérje őket az úton.

Dolgozatom célja, hogy választ keressek arra a kérdésre, miért van ma olyan kevés mentor, hol vannak a Barnabások, ki is valójában a jó mentor, mi a feladata. Célom továbbá megvizsgálni, hogy miért van olyan nagy hiányosság ezen a területen, különösen a keresztény gyülekezetek életében.

1. Ki a mentor?

A bevezetésben említett történet, melyet az ApCsel 9,26–30ban olvashatunk, leírja, hogy SaulPál, miután Damaszkuszból kimenekítették, Jeruzsálembe ment. Ott „csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték, hogy tanítvány”. Barnabás azonban „maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz”, és elmondta nekik, hogyan formálta át az Úr. Majd amikor Jeruzsálemben is az életére törnek, visszaküldik Sault a szülővárosába, Tarzuszba. Később az ApCsel 11,25–26 arról tudósít, hogy Barnabás – bizonyára hosszabb idő elteltével – elment Tarzuszba, felkereste az ifjú Sault, és amikor megtalálta, ismét csak maga mellé vette, elvitte Antiókhiába, ahol „egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben”. Barnabás tehát, aki ekkor már benne van egy apostoli belső körben, felkarolja Sault. Ma úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mentora lesz.

Tovább »