Szolgatárs podcast – 13. adás – Reformáció 1. – A pusztában

Vas Ferenc egy hóseási igével kapcsolatban osztja meg velünk most gondolatait. Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. Azután visszaadom szőlőjét, és az Ákór-völgyet a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy válaszol nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból. Azon a napon férjednek fogsz hívni – így szól az Úr –, és nem hívsz többé a Baalodnak. * Kiveszem szájából a Baalok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó-mászó állatokkal. Kiirtom az íjat, a kardot és a háborút az Tovább olvasom…

Szolgatárs podcast – 12. adás – A szent képzelőerő

Egy hosszabb kihagyás után itt az újabb podcast felvétel. Vas Ferenc a jézusi boldogmondásokkal kapcsolatban osztja meg velünk gondolatait. 1. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. 2. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: 3. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 4. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. 5. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 6. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek. 7. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. 8. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. 9. Boldogok, akik békét Tovább olvasom…

Szolgatárs podcast – 11. adás – Jézus megbocsát

Vas Ferenc a Mk 2,1–12 alapján adja most tovább nekünk gondolatait. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és Tovább olvasom…

Általános információk a Szolgatárs podkasztról

Mi az a podkaszt? A podkaszt.blog.hu szerzője, Szedlák Ádám a következő módon mondja el, hogy mi ez: A rádió remek találmány volt, bár ma már kevésbé látszik, de arra épül a világunk. A wifi? Rádió. A kütyük közti kapcsolatot biztosító bluetooth? Rádió. És ha megkérdezem, hogy a drót nélküli billentyűzetet mi köti a számítógéphez, a babamonitor min sugározza le, hogy szuszog-e a gyerek, vagy a garázsnyitó hogyan mondja meg az ajtónak, hogy nyílnia kell, akkor is ez a válasz. Ha a rádióról szűkebben, a műsoros rádió értelemben be- szélünk, akkor is áll, hogy remek találmány. El tud menni főzéshez a Tovább olvasom…

Szolgatárs podcast – 10. adás – Kezdet

Kis szünet után Vas Ferenc az Mk 1,1-8 alapján adja most tovább nekünk gondolatait. 1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, 2amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; 3kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az ÚR útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” 4Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 5Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és – amikor megvallották bűneiket – megkeresztelte őket a Jordán vizében. 6János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet, 7és ezt hirdette: „Utánam jön, Tovább olvasom…