igehirdetés

2022. évi 2. szám

Új lapszámunk sokféle cikkel igyekszik tartalmasabbá tenni napjainkat. Áldott nyarat kívánunk!

Építsd fel a prédikációdat!

Greg Stier

Rohbau

Nyolc évet töltöttem el az építőiparban, és leginkább tetőfedőként dolgoztam. Mivel rengeteg új építésű házon dolgoztam az évek során, van némi fogalmam róla, mit jelent felépíteni egy házat az alapoktól elkezdve. Volt abban valami különleges, hogy miközben egy új építési helyszínen napi tizenkét órát töltöttem a háztetőn, madártávlatból szemléltem az építkezés folyamatát.

És miközben tetőfedőként dolgoztam, szabad időmben prédikációkon dolgoztam. Egy kis létszámú baptista gyülekezet ideiglenes prédikátoraként és önkéntes középiskolai ifjúsági vezetőként elsajátítottam az exegézist, és ezzel egy időben tanultam lengetni a kalapácsot.

Egy ház felépítése az alapjaitól elkezdve nagyon sok rokon vonást mutat azzal a folyamattal, mint amikor egy-egy prédikáció felépül egy bizonyos igeszakasz alapján. Mindjárt legalább hét párhuzamot tudok említeni.

Tovább »

Mit tanulhatnak az igehirdetők a pincérektől?

Guy Mason

Isten igéje egy lakoma, ennek kapcsán az ige hirdetői tanulhatnak egy jó pincér példája kapcsán.

Pincér

Gyermekkorom egyik legkedvesebb emléke nagyapám vendéglőjének meglátogatása Melbourne szívében. A friss fűszernövények csábító illata, a lassú tűzön rotyogó szószok és a kemencében sült fokhagymás kenyér üdvözölték az érzékeidet, amint kitártad a bejárati ajtót. Szicília illata párosult a borospoharak csengésével és az örömteli beszélgetések zsongásával, ami tökéletes légkört biztosított a házias ételek élvezetéhez.

Tovább »

Sajtófigyelő

Mennyire vallásos a világ és Magyarország?

– origo.hu –

20120417-isten-tablazatok-

Egy 2012-ben megjelent felmérés szerint általában csökken a vallásos emberek aránya, de kevésbé esett vissza a „személyes Istenbe” vetett hit. Magyarország nem tartozik a nagyon vallásos országok közé, és a változás iránya sem egyértelmű: bizonyos mutatók a hit erősödésére, mások a gyengülésre mutatnak.

Tovább »

Fenséges az Úr (138. zsoltár)

Nagy Ferenc

cloud

„Bár fenséges az Úr, meglátja

a megalázottat, és messziről

megismeri a fennhéjázót.” (Zsolt 138,6)

A Tízparancsolat harmadik igéje ezt írja elő: „Ne mond ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét!” Izraelben „túlteljesítették” ezt a parancsolatot. Ám ha Istennek olyan külön nevet adunk, amely ha csak sejtetve is, de mégis őt jelöli meg, akkor ez előbb-utóbb istennévvé szilárdul, magasztosul. Ha a bajba jutott ember nem kiálthatja el: Jaj, Istenem! – akkor kihez kiálthat? Olyan helyzetben az ember, amikor segítség nincsen a közelben, de még ha van is, önkéntelenül is Istenhez kiált, Istenhez sóhajt! Egyébként Isten személyét jelölve a Teremtő, Alkotó, Mindenható, Mennyei Atya, Úr, Gondviselő, Ég stb. szavakat nyelvünkben tulajdonnévszerűen is értelmezzük, s ezekkel Istent szólítjuk meg, de evvel nem kisebbítjük, hanem inkább kiteljesítjük a szent név körét és tartalmát! Ezekre is vonatkozik azonban, hogy ne mondd ki hiába! – Isten neve imában, énekben, a róla való elmélkedésekben akárhányszor kimondható, de hiába, egyszer sem! – Isten nevét a Bibliában külön szóval vagy körülírva (pl. Seregek Ura, Izrael Kősziklája) összeszámlálták, 245-ször fordul elő.

Tovább »