Valóban Isten a szenvedélyünk?

Tóth Krisztián Hogy értsük a címet? Pontosabban John Piper amerikai baptista lelkipásztor nemrég magyarul is megjelent könyvének címét: Szenvedélyem, Isten.[1] Mit jelent ez a szokatlannak hangzó viszonyulás Teremtőnkhöz? Nem túlzás ez? A hétköznapokban és a közbeszédben a szenvedély szó nem mindig a legpozitívabb kontextusban található. Éppen ezért keresztényként sem sűrűn használjuk gyülekezeti zsargonunkban. Ha valakinek szenvedélye van, akkor függő – gondoljuk. Mégis mindez homlokegyenest más fényben látszik, ha Istenre gondolunk. Istentől függeni, benne és csak benne bízni! A mű alaptézise, hogy akkor dicsőítjük leginkább az Urat, amikor a legboldogabbak vagyunk a vele való kapcsolatban, amikor benne találjuk meg életünkben a Tovább olvasom…

A házasság misztériuma (könyvajánló)

Sallai Jakabné Mária Mike Mason: A házasság misztériuma Harmat, Budapest, 2009 Isten és ember kapcsolatát, illetve szövetségét mintázza a házasság: a szeretet legszebb, legizgalmasabb és legcsodálatosabb formáját a férfi és a nő kapcsolatában. Boldog házasságra vágyik mindenki. Az író bemutatja, hogyan kell hiteles keresztényként élni a családban, aminek alapja a házasság. Nyomon követhetjük Mike Mason elmélkedését arról, hogy milyen misztérium hatja át a férj és feleség kapcsolatát, vagyis mi a házasság titka. Őszintén ír a társválasztással járó vívódásairól, kétségeiről, de a házasság örömeiről, szerelemről és a beteljesült szexuális életről is. A házasság tehát ellentétes érzések és élethelyzetek színtere: egészséges testi-szellemi, Tovább olvasom…

Szarka Miklós: Házasságra felkészítő beszélgetések (könyvajánló)

Ez egy nehezen olvasható mű. Szarka Miklós viszont alapos értője, sőt hozzáértő tudósa a könyvében tárgyalt témának. Ez a téma a házasság, a könyv pedig útmutató a házasságra felkészítő beszélgetésekhez, kifejezetten a lelkipásztorok és a segítők számára – ahogyan a címe és alcíme szűkre szabva behatárolja. A könyv olvasóközönségi célcsoportja tehát elsősorban, majdhogynem kizárólagosan a református egyházhoz tartozó, abban munkálkodó, szolgáló lelkipásztorok, lelkigondozók köre. De ez nem egy mindenáron zárt kör, hiszen más felekezetűek, foglalkozásúak, helyzetűek is fontos és hasznos tanítást és útbaigazítást kaphatnak belőle a házasságról. Így kerülhet nekünk, baptista lelkipásztoroknak is a kezünkbe.