Győri Gábor

Kiút a depresszióból (könyvajánló)

Sue Atkinson: Kiút a depresszióból

Harmat, Budapest, 2013

kiut

Sue Atkinson könyve, a „Kiút a depresszióból” a Harmat kiadó „Első lépések” sorozatának első kötete. A sorozat a 21. század emberének tipikus lelki problémáival foglalkozik. A szerzők együttérzően, sőt tapasztalatból írnak a problémákkal kapcsolatban, és tanácsolják a szenvedőket és hozzátartozóikat.

Tovább »

Elhívás a szolgálatra 2Kir 2,1–18

Győri Gábor

A Királyok könyve egy átfogó történeti mű befejezését képezi, amely a Józsué könyvétől (egyesek szerint a Deuteronomiumtól) a Királyok második könyvéig tart. A héber kánon alapján ezek az iratok, a tulajdonképpeni prófétai könyvekkel együtt a „Próféták”-hoz tartoznak, amelyek a Tóra után a héber kánon iratainak második nagy csoportját alkotják. Ennek a történeti műnek a szerkesztői Isten népének múltját akarják megmagyarázni, és ilyen módon próbálják megértetni Istennek az ő népe számára készített útjait. Tulajdonképpen egy teológiai alapon álló „történelemértelmezést” nyújtanak, aminek egyik célja, hogy bemutassa a választott nép fogságba vitelének okait. Ezt többek között az Izraelben és Júdában élő királyok uralkodásának rövid, teológiai összegzésével teszi, vagyis hogy azt tették-e, amit jónak vagy amit rossznak tart az Úr. Mint például az általunk vizsgált történet idején uralkodó Ahazjá, aki
 „azt tette, amit rossznak tart az Úr, mert apjának és anyjának az útján, meg Jeroboámnak, Nebát fiának az útján járt, aki vétekbe vitte Izraelt. A Baalt tisztelte, őt imádta és bosszantotta az Urat, Izrael Istenét egészen úgy, ahogyan apja tette” (1Kir 22,54).