2018 - 2. szám

2018. évi 2. szám

Köszöntjük folyóiratunk olvasóit!

Idei második számunk egy különleges beszámolóval kezdődik, amiben Téglási Lajos lelkipásztor pakisztáni keresztények közötti szolgálatáról, az ottani körülményekről ad hírt. Nemeshegyi Dávid ószövetségi bibliatanulmánya egy sajátos szempontból vizsgálja a Tórát: mit tudhatunk meg Mózes könyvei által a bibliai csodákról? Id. Kovács Géza Pál apostolról írt alapos tanulmányt, melynek kétharmadát betördeltük a lapba, a folytatást pedig itt a honlapon találja meg a kedves olvasó. Sebján Farkas Zsolt egy protestánsok által ritkán emlegett teológiai fogalmat ajánl átgondolásra: a keresztény theosis-t. Dr. Mészáros Kálmán Martin Luther Kingről emlékezik meg cikkében. Szebeni Olivér pedig az anabaptisták és puritánok kapcsolatát taglalja. Több, a Bibliához szorosan kötődő könyvet ajánlunk olvasásra ezután: Magyarázatos Bibliát és Példabeszédek-kommentárt. Az ezt követő kitekintőnkben egy református és egy katolikus szerző (Karasszon István és Béri László Renátó) cikkét ajánljuk tanulmányozásra, melyek a keresztény identitásról, és az istenképünk jelentőségéről szólnak. Végül további rövidebb könyvajánlókkal zárjuk a mostani lapszámot.

Áldott nyarat kívánunk minden olvasónknak! Olvassunk a nyáron is hasznos, érdekes bibliai, teológiai cikkeket!

Tovább »

Pál, a pogányok apostola

id. Kovács Géza

Bevezetés

Pál apostol Jézus elhívása alapján a pogányok apostola volt. Életét és szolgálatának a gyümölcsözését tekintve az egész kereszténység legjelentősebb és legeredményesebben szolgáló apostolának tekinthetjük. Általa jelentette ki Isten a kegyelem evangéliumát, „amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében” (Gal 1,12; Ef 3,9). Ezen evangélium által Isten Pál apostolt használta eszközül a keresztény egyháznak mint a népek egyházának megalapítására. Kilépett a zsidóság zárt köréből, és a mózesi törvények teljesen új értelmezése szerint kaput nyitott Jézus Krisztus elfogadására a világ minden népe számára.

Pál Saul néven született egy farizeuscsaládba, és buzgó farizeusként – a főpap megbízásával – Krisztus követőinek bebörtönzésére indult akkor is, amikor a Damaszkusz felé vezető úton maga Jézus Krisztus jelent meg nagy fényességben számára. Jézus néven szólította őt, ő pedig az út porába hullva, megsemmisülten engedett Jézus szavának, és felkereste az addig üldözött damaszkuszi hívőket. Ezeket a hívőket használta eszközül Isten, és általuk közölte Pállal, hogy a pogányok apostolává rendelte ki őt. Sőt azt is, hogy sokat kell majd szenvednie Krisztus nevéért. Olyan gyors és annyira nagy jelentőségű volt ez a változás az apostol életében, hogy „pálfordulásnak” nevezzük azt, ha egy ember életében hirtelen és nagyon nagy mértékű változás történik. Később ugyanis Szaulosz (Saul) a Paulosz (Pál) nevet vette fel, ami azt jelenti: „kis”, „kicsiny”. Ő ilyennek tekintette magát.

Számlálhatatlanul sokan tanulmányozták és írták már meg Pál apostol életútját, missziómunkájának történetét és tanulságait. Hatalmas értéket jelent számunkra, hogy misszióútjainak eseményeit Lukács megírta az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvében. Pálnak a Biblia könyveit alkotó 13 leveléről is számtalan kommentár olvasható. Hatalmas értéket jelentenek ezek a levelek is az újszövetségi gyülekezet, a Krisztus testének helyes építése terén. Úgy határoztam, hogy – egy szerény tanulmánnyal – én is növelem a Pál apostolról és működéséről írt szövegeket. Mégpedig egy speciális szempont szerint. A következő témákban szeretnék – amennyire a Szentírás szövege erre lehetőséget nyújt – gondolkodni és írni:

  1. A kegyelem evangéliuma és Pál
  2. Pál, Krisztus testének építője
  3. Törvény és (vagy) kegyelem
  4. Izrael küldetése és jövője
  5. A választottak egyházának jövője.
  6. A kegyelem evangéliuma és Pál

Tovább »