Kapitány Zsolt

City to city Europe konferencia

Kapitány Zsolt Krakkó, 2018. október 30. – november 1. Néhány évvel ezelőtt a European Leadership Forumon akadt, majd ragadt a kezembe Timothy Keller Center Church című könyve. A könyv fő témája a kiegyensúlyozott evangélium-központú szolgálat városi környezetben. Mély benyomást gyakorolt …

Tovább »

ELF 2015, Prédikálás és tanítás szekció

Kapitány Zsolt

Dr. Peter Mead
Dr. Peter Mead

Olyan embert hall­gat­ni, aki meg­nye­rő, maga­biztos és ter­mé­szetes szerénységgel rendelkezik, mindig motiváló és lelkesítő számomra. Az ELF ren­dez­vé­nyén dr. Peter Mead sze­mé­lyében, ilyen előadót ismer­hettem meg.

A bibliai szö­veg­ből eljutni az életváltoztató üzenetig izgalmas küldetés. S hiszem azt, hogy akik szószékre állunk, szeretnénk hatásosan kommunikálni Isten üzenetét. Dr. Peter Mead a „Prédikálás és tanítás” szekció keretében ezzel a témával foglalkozott.

A kérdés természetesen adott: hogyan jutunk el, az ókori szövegtől a kortárs közegig? Hogyan lehetünk hűek a Biblia szövegéhez? Hogyan találhatjuk meg a fő üzenetet egy adott szakaszban? S miként kommunikálhatjuk relevánsan és meggyőzően Isten életváltoztató hatását? Dr. Peter Mead különbséget tesz az adott szakasz központi gondolata és a prédikáció üzenete között. A központi gondolat a szövegből kiindulva kerül az igehirdető elé, mely mindig azonos, míg a prédikáció üzenete a központi gondolathoz kapcsolódva releváns jelentéssel bír a hallgatóság számára.

Dr. Peter Mead négy egyszerű helyszínen való tartózkodással illusztrálta a prédikációra készülés folyamatát.

Tovább »