2019 - 4. szám

A Szentírás mint ’a másik’ –Jacques Derrida dekonstrukcióelméletének egy alkalmazása az evangéliumi teológiában

Sebján Farkas Zsolt Jacques Derrida a 20. század egyik legjelentősebb filozófusa volt, gondolatai a nyugati társadalom szinte minden területére hatással voltak. Az általa kifejlesztett dekonstrukcióelmélet, mely felborította a nyugati filozófia alapelveit, széles körben elterjedt és megjelent a mindennapi nyelvhasználatban csakúgy, …

Tovább »

Világunk és kultúránk Isten mérlegén

Papp János Keresztény kultúra…Európa zsidókeresztény gyökerei…A nyugati kultúra bibliai alapjai…Szavak, fogalmak, melyeket sokszor hallunk, használunk, érvként ütköztetünk. Értéknek látjuk, képviseljük. Azonban a bennünket körbevevő világ összetett kultúrájának megismerésén, keresztényi értékeinek erősítésén túl szükség van rendszeres megvizsgálására, az Isten kijelentett igazságaihoz …

Tovább »

2019. évi 4. szám

Köszöntjük olvasóinkat! Nagy örömünkre még december beköszönte előtt kézbe tudjuk adni az év végi lapszámunkat. Egy bátorító igehirdetést olvashatunk a lap elején, amit a híres amerikai színész, Robin Williams öngyilkossága kapcsán mondott el Erwin McManus lelkipásztor, Illés próféta története alapján. …

Tovább »