2016 - 1. szám

Már letölthető a Szolgatárs e-könyv formátumban is

Manapság egyre elterjedtebb fájlformátum az elektronikus könyvolvasók számára kifejlesztett epub és mobi. Ez a formátum és az ezt használó eszközök a kifejezetten hosszabb szövegek, és könyvek olvasására készültek. Elkészítettük a Szolgatárs legutóbbi számát ezekre a formátumokra, hogy még élvezhetőbb legyen ezeknek …

Tovább »

Mentés másként – Identitás, tradíció, innováció a 21. századi keresztény gyülekezetekben

Dr. Péter-Szarka Szilvia

Dr. Péter-Szarka Szilvia pszichológus, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének adjunktusa, az Európai Tehetségközpont – Budapest munkatársa. A Debreceni Baptista Gyülekezet aktív tagja, három gyermek boldog édesanyja.

 

A hagyomány, a tradíció, illetve a személyes hit és megújulás jelentőségét tekintve az egyes gyülekezeti tagok életében, valamint egyházunk, gyülekezeteink jövőjét keresve, alapvetően bibliai-teológiai látásunkra, meggyő­ződésünkre kell alapozni. Az itt következő írás egy szaktudomány eredményeit felhasználva háttér­anyagul, segítségül szolgálhat a címben jelzettek jobb megértésére és alkalmazására szolgálatunk során.

A mai keresztény gyülekezeteknek nagy kihívást jelent a 21. század változásaihoz, igényeihez, szükségleteihez való igazodás. A folyamatos alkalmazkodás és megújulás, a nyitottság és rugalmasság mellett szükség van azokra a stabil pontokra, melyek a keresztény, éppen ezért szent és megváltoztathatatlan identitásunkat képezik, és azokra a hagyományokra, melyek a felekezeti gyökereket és hovatartozást erősítik. A változás és változatlanság, a dinamizmus és a stabilitás kérdése komoly gyakorlati problémákat vet fel.

Három kérdés alaposabb átgondolása segíthet abban, hogy megfelelő irányba lépjünk:

  1. Ki és mi vagyok én? Kik vagyunk mi, mi képezi az identitásunk megváltoztathatatlan alapjait?
  2. Mi a hagyományok és tradíciók szerepe az identitás kialakításában?
  3. Hogyan történik a változás? Mit jelent az innováció, a kreativitás a gyülekezetek életében?

Tovább »

A 2016. évi 1. szám

Örömmel nyújtjuk át kedves olvasóinknak a Szolgatárs folyóirat ez évi első számát. Igehirdetések, irodalmi művek, egyháztörténeti és egyéb tanulmányok adják gerincét ennek a lapszámnak. Először John Piper segít megértenünk, hogy mit jelent Pál apostolnál az, hogy csak Jézus Krisztus keresztjével dicsekedjünk.  Majd Vad Zsigmond …

Tovább »