Ronnie Collier Stevens

Amit Jézus kér, azt tegyétek meg!

Ronnie Collier Stevens

Kedd délelőtti előadás

Utoljára köszönthetlek benneteket a gyönyörűséges névben, Isten egyetlen Fia, a Megváltó Jézus Krisztusnak nevében. Ma este sokkal inkább magyarázó igehirdetést szeretnék mondani nektek. Kérlek, nyissátok meg Bibliátokat a Jn 2,1–11-nél, ahol Jézust egy menyegzőre hívták.

hotelazur

A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: „Nincs boruk”. Mire Jézus azt mondta: „Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám”. Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg”. Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel”. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak”. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: „Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort”.

János nem a szokásos görög szót használja itt a csodára, hanem a jelnek fordítható kifejezést. Jézusnak minden csodája jel is volt egyben. Ő soha nem tett véletlenszerű csodákat, nem tett olyat, ami varázslásra, mágiára hasonlított volna, nem mutogatta magát. Én Délről jöttem, amint mondtam, és vannak ott olyan emberek, akiket úgy mondunk, hogy „tahók”, szó szerinti fordításban azt mondhatjuk, hogy „vörösnyakúak”. Nem túl okos emberek, nem intelligensen élnek, hanem bekövült előítéletek szerint. Mik lehetnek az utolsó szavai egy ilyen „vörösnyakúnak”? „Hé, ti, ezt figyeljétek!” Jézus csodái ellentétesek ezzel, nem mondja, hogy „Figyeljétek, amit csinálok”… Minden csodája olyan, mint egy példázat, mindegyikkel valami nagyon mélyet akar tanítani, akárcsak a kereszttel. Ahogy János az evangéliumát megszerkesztette, ez az első csoda, amit olvasunk. Miért ment el Jézus erre a menyegzőre? Azért, mert meghívták. Te meghívtad Jézust a te menyegződre? Folyamatosan meghívod őt a házasságodba? Őszintén vágysz az ő jelenlétére? Felismerjük jelenlétét? Dicsérjük, magasztaljuk őt a jelenlétéért? Úgy éljük a házasságunkat, hogy ő ott van?

Tovább »

Leckék Ábrahámtól és Sárától

Ronnie Collier Stevens

Hétfő délelőtti előadás

Ronnie
Ezen a délelőttön szeretném, hogyha az Ábrahám és Sára házasságában megmutatkozó fegyelmet tanulmányoznánk. Mózes első könyvének az első 11 fejezete alapvetően eseményekről szól, persze megjelennek személyiségek is ott, úgymint Ádám, Éva, Énók, Káin stb. De alapjában véve az első 11 fejezet olyan eseményekről szól, amelyek először történtek meg, mint a teremtés, a férfi, a nő, a házasság, bűneset, gyilkosság stb. Viszont az 1Móz 12–50 emberekről, személyiségekről szól: Ábrahám, Izsák, Jákob, József és a testvérei. Bizonyos értelemben az 1Móz 12-vel kezdődően egészen a Biblia végéig egyetlen ember családjáról szól a történet: ez pedig Ábrahám. Pál apostol a Galatákhoz írt levelének 3. fejezete szerint még a pogányokból lett hívők is Ábrahám családjának a tagjaivá váltak. És ebben a családban pedig bizonyos fegyelmi tényezők vannak egészen a kezdettől fogva.

Logo_twitterA házasság arról szól, hogy segítsük egymást abban, hogy a társam ne olyanná váljon, mint én, hanem olyanná, mint az Úr Jézus.

Mi a tanítványság? A tanítványság tulajdonképpen egy olyan fajta önfegyelem dolga, amely változást eredményez az emberben. Lk 6,40-ben azt olvassuk, hogy az érett tanítvány olyanná válik, mint a Mestere. Mk 3,14-ben olvassuk, hogy Jézus tizenkét embert kirendelt, hogy Vele legyenek és aztán kiküldhesse őket, hogy prédikáljanak. Azért kellett Jézussal lenniük, hogy hasonlóvá váljanak hozzá. A tanítvány azért jön közel, hogy tanuljon, az apostol pedig kimegy, hogy tanítson. A házasság pedig arról szól, hogy segítsük egymást abban, hogy a társam ne olyanná váljon, mint én, hanem olyanná, mint az Úr Jézus. Ezért a házasságban vannak bizonyos szabályok, amiket meg kell tartani. A Szentírás azt tanítja, hogy a fegyelmezés lehet első körben kellemetlen, de utána jó gyümölcsöket hoz. Tulajdonképpen két iga vagy két teher között választhatunk, hogy melyiket hordjuk. Vagy a fegyelem terhét vállaljuk és  hordjuk, vagy a későbbi megbánásét. És a fegyelem terhe a könnyebb.

Logo_twitterTulajdonképpen két iga vagy két teher között választhatunk, hogy melyiket hordjuk. Vagy a fegyelem terhét vállaljuk és hordjuk, vagy a későbbi megbánásét. És a fegyelem terhe a könnyebb.

Tehát találkozunk ezzel a nagyszerű emberrel az 1Móz 12-ben, ahol a neve még Abrám, de már a 11. fejezet is említi őt. Kellemetlen, cikis neve van, amely azt jelenti: felmagasztalt atya. Gyereke pedig nincs. És mielőtt gyermeke születik, Isten megváltoztatja a nevét egy még cikisebb névre, Ábrahámra, ami azt jelenti: sokaságnak az atyja.

Logo_twitterA várakozás az a tégely, melyben Isten megtisztítja a hitünket.

Tovább »

Meg kell tanulni, hogyan kell házasságban élni

Ronnie Collier Stevens

Vasárnap esti előadás

Ronnie(1)

Azzal a névvel szeretnélek köszönteni titeket, melyet már hallottatok, Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus nevében. Nagyon örülök, hogy veletek együtt imádhatom őt egy ilyen szép helyen. Zavarban vagyok és be kell vallanom, hogy jártam már ötcsillagos helyen, de ilyen szép helyen még nem, mint ez a négycsillagos. Múlt héten öt napot töltöttem Szerbiában egy kétcsillagos szálláson, és amit ott felfedeztem, hogy lehetett zuhanyozni és be lehetett csukni a fürdőszoba ajtaját. Csak éppen együtt nem lehetett a két dolgot tenni, zuhanyozni és becsukni az ajtót. Jó érzés volt, amikor beléptem ide most. A feleségem sajnos most nem lehet itt, mert épp költözésben vagyunk. Eladtuk az érdi házunkat, majdhogynem elajándékoztuk és öt hétre bérlünk egy kis lakást a Móricz Zsigmond térnél és utána szomorúságunkra elköltözünk Magyarországról. És Jane, a feleségem is üdvözletét küldi nektek, szomorú, hogy nem tud itt lenni, de csomagolnia is kell és előadást is tart a budai várnegyedben „Művészet a Bibliában” címmel. Van egy tanítás, ami nálatok is biztos megvan. Egy lelkipásztor nem tud olyan feleséget elvenni, aki a szolgálatára semleges hatással lenne. Csak kétféle nőt vehet el. Vagy olyan nőt, aki megsokszorozza a szolgálatának a pozitív hatását, vagy olyan nőt, aki csökkenti szolgálatának hatásosságát. Nincs a kettő között más állapot vagy lehetőség. Azok az intézmények, melyeket az ördög a támadásának központjává választ, a keresztény gyülekezet és a keresztény házasság. És ti mindkettővel szoros kapcsolatban vagytok. Ezért várhatjátok, hogy az ördög támadása megtörténik, és akkor tudjátok, hogy ez elismerés számotokra. Az ördög mindig azt támadja legjobban, ami a legnagyobb veszélyt jelenti számára. Mert ha a keresztény házasságok jól működnek és a keresztény gyülekezet tagjai szeretik egymást, ez a sátán számára nagy presztízsveszteség, mert akkor a körülöttünk élők is megkívánják azt, amink van. Persze ennek az ellenkezője is igaz. Ha a helyi gyülekezetben gyűlölködés, vitatkozás van, vagy a keresztény házasság hideg, rideg, akkor ez az ördög számára győzelem… Azt mondja a világi ember akkor, az ő munkahelyén jobb a légkör vagy a saját feleségével azért jobban ki tud jönni… Ezek meg?!

Tovább »