vezetés

European Leadership Forum 2014

Pafkó Tamás

Hidat építeni a helyi vezetők szükségei és Isten világméretű erőforrásai között

A szervezők által megfogalmazott mottó szolgálatkész lelkületről tanúskodik, és a Lengyelországban megrendezett Európai Vezetői Fórumon ebből valóban nincs hiány. Május 22. és 29. között harmincöt magyar honfitársammal együtt ismét megtapasztalhattam, hogy hogyan áldja meg Isten az ő népét a világméretű testvériségen keresztül. Az alapvetően amerikai ihletésű és szervezésű konferencia az elmúlt tíz év alatt egy 800 fős rendezvénnyé nőtte ki magát, ahová Európa minden szegletéből várják az evangéliumi vezetőket, szolgálókat, hogy a mottónak megfelelően szolgáljanak feléjük.
A konferencia során újra és újra József történetének az a megjegyzése jutott eszembe, amikor József áldásos munkája révén Potifárnak „semmire sem volt gondja, legfeljebb csak arra, hogy megegye az ételt” (1Móz 39,6). A legmagasabb szintű profi szervezés és a lelki mélység tökéletes összhangja a konferencia idejére valóban olyan különleges légkört teremtett meg, amelyet az egyik szervező roppant találóan a mennyország előízeként jellemzett. 800 elkötelezett evangéliumi vezető közel 15 szekcióban hallgathatott előadásokat a maga szakterületéről, az igehirdetéstől elkezdve a muszlimok felé való szolgálaton át a családgondozásig a legváltozatosabb témákban.

Tovább »

Valóban bátrak (könyvajánló)

valoban

Valóban bátrak  – A tisztesség otthon kezdődik

Randy Alcorn regénye – Alex és Stephen Kendrick forgatókönyve alapján (Immanuel kiadó, Szombathely, 2012)

Általában egy könyv születik meg először, regény, útleírás, életrajz vagy dráma, aztán elkészítik belőle a színházi-, musical- vagy filmváltozatot. E könyv esetében különleges helyzetben van az olvasó, mert egy nagysikerű film forgatókönyvéből készült el a regény. Én szándékosan nem néztem meg a filmet, hogy annak semmiféle hatása ne legyen jelen könyvajánlómra. A szerző azt írja a köszönetnyilvánításban, hogy „A könyvnek körülbelül húsz százaléka közvetlenül a filmből származik; a többi nyolcvan százalékot nekem kellett kitalálnom, hogy regénnyé alakítsam.” Jól sikerült az alakítás!

Az első oldalakon rögtön a cselekmények közepébe csöppenünk. Az USA Georgia államának Albany nevű városába érkezik egy új rendőr, Nathan Hayes. Kényszerűségből, testközelből ismerkedik meg a város legnagyobb bűnbandájának, a Gengszter Nemzet vezérével, TJ-vel. Az eset körülményei még visszaköszönnek a történet további jeleneteiben is, úgyhogy már a legelejétől érdemes figyelemmel kísérni, sőt pontosan beazonosítani a szereplőket. Én felírtam egy lapra a nevüket, életkorukat, családi kapcsolataikat, foglalkozásukat, munkahelyi beosztásukat. Erre aztán túl nagy szükségem nem volt, mert egyrészt a szereplők száma nem áttekinthetetlen (kb. 40 név szerint felsorolt, akik közül 8-10 körül mozog a történet fő cselekménysora). Másrészt pedig van olyan pörgő lendületű az események folyama, hogy a végigolvasás során senkit sem lehet szem elől téveszteni. Így ismerkedünk meg a Dougherty Megyei Seriffhivatal dolgozóival: Adam Mitchell őrmesterrel és a társával Shane Fullerrel, Brad Bronson hadnaggyal, és az újonc éveit befejező David Thomsonnal, akinek a most érkezett Nathan Hayes lesz a társa. Ők öten vannak egy műszakban, az ő munkaköri feladataikba enged betekintést a könyv. A hivatali eligazítások és a bevetések mellett otthoni, családi életükbe is bepillantást nyerünk. Rajtuk kívül Javier Martinez, egy spanyol bevándorló, kétkezi munkás kerül be a baráti körükbe fiatal családjával együtt. A sok rövidke történet sokféle élethelyzetet tár elénk, amelyekben a bibliai és keresztény életszemléletnek megfelelő vagy ahhoz igazodó magatartásra esik a hangsúly. Van szó megtérésről, munkahelyi becsületességről, közös apa-fia és apa-lánya programokról, istentiszteletekről, abortuszról, örökbefogadásról, idősek otthonáról, kábítószerről, versenyszerű futásról… – szóval az élet sokrétű dolgairól.

Tovább »

Vezetők a változás élén

Heizer Tamás

A tanulmány így jött létre: Az országos lelkipásztor-értekezleten (Balatonszemes, 2003) azt a feladatot kaptam, hogy tartsak előadást a vezetés és a változás kapcsolatáról. Az előadás után a lelkipásztori kar arra kért, hogy az előadás legyen hozzáférhető olvasható formában. Ez a cikk ennek a kérésnek tesz eleget, és az említett előadás alapján készült. (Heizer Tamás)

Hogyan viszonyuljon az egyház a változásokhoz? Alkalmazkodjon hozzájuk, eléjük menjen, vagy ellenálljon azoknak? Esetleg vannak olyan típusú változások, amelyeket egyenesen az egyháznak kellene előidéznie a társadalomban? És miközben az egyház maga is változik és változást hoz a környezetében, van-e, ami mégsem változhat éppen azért, hogy az egyház továbbra is egyház maradjon?

Tovább »

(ELF)elejthetetlen élmények

Pafkó Tamás

Van úgy, hogy akkor tanulunk meg értékelni valamit, amikor már csak a hiányát tapasztaljuk. Bizonyára nem én vagyok az egyetlen, aki nem is tudta, hogy tíz éven át minden májusban egy szellemi kincsesbánya nyílt Egerben mindazok számára, akik keresztény vezetőkként szolgálnak mások felé. A European Leadership Forum (ELF) elnevezésű rendezvény tíz év után Egerből a lengyelországi Wisla városkájába helyezte át főhadiszállását, és én éppen ebben az évben, 2013-ban váltam azon szerencsések egyikévé, akik részt vehettek az európai keresztény vezetők eme fórumán.

Hírből ugyan hallottam arról az előző években, hogy Eger évről évre helyt ad valamilyen angol nyelvű konferenciának, amelyről jókat lehet hallani, de a nyelvi kompetencia hiánya és a kevés információ meggátolt abban, hogy jobban utánajárjak, miről is szól valójában ez a rendezvény. Idén aztán egy kedves invitálás nyomán mégis izgatott készülődés közben találtam magamat, Isten pedig arra bátorított, hogy átlépve a saját korlátaimat, kipróbáljam magam egy teljesen új közegben. Gondoltam, hogy egy egyhetes angol nyelvű konferencia próbára teszi a középfokú C-t, arra azonban nem számítottam, hogy az első este végére a támogató közeg és az állandó éles helyzetek hatására szédületes gyorsasággal omlanak majd le a nyelvi korlátok, elevenednek meg a lebénult szavak, és úgy érzem majd magam, mint aki egyre több ismerős utcát fedez fel egy településen, ahol nagyon régen járt.

Tovább »

ELF – Európai Vezetői Fórum

Schauermann Tamás

elf
A European Leadership Forum 2013 résztvevői (Fotó: Horváth Dénes)

Schauermann Tamás az Evangéliumi Fórum egyik tagja Magyarországon. Grafikus, tanár, férj, családapa. A beszámoló megírására azért kértem fel, mert személyes beszélgetéseink során nagy lelkesedéssel beszélt nekem erről a fontos és hasznos evangéliumi konferenciáról. (a szerk.)

Évekig Magyarország adott otthont egy olyan konferenciának, ahova sok-sok ezer kilométert utazva először csak 80-an, majd az évek során 6700-an jöttek el Európa minden szegletéből, hogy részt vegyenek egy hat napig tartó, majdnem folyamatos ébrenléttel járó együttgondolkodásban, beszélgetésben, élményszerzésben. Tették ezt úgy, hogy itthon vajmi kevesen tudtak minderről.

Az első helyszín Sopron volt, majd mivel a konferencia gyors hízásnak indult, átkerült az esemény Egerbe, ahol egészen 2012ig minden évben életre kelt, s olyan iskolát adott alázatból és szervezésből, amit az első találkozás után sokáig tartott feldolgozni.

Ugyanis ez a konferencia a résztvevői miatt kapta az európai jelzőt, a kezdeményezők, a szervezők s az előadók egy része is Amerikából érkezik. Az álom ugyanis, ami életre hívta ezt a vállalkozást, egy segítségnyújtásról szól, amelyet amerikai keresztények igyekeznek felajánlani az európai egyház számára. A cél az európai kereszténység, s azon belül is az evangéliumi világ szükségeinek pontos megértése és az azokra adható válaszok feltérképezése és tényleges biztosítása volt.

Tovább »