A 2014. évi 1. lapszám

Szeretettel nyújtjuk át olvasóinknak lapunk legújabb számát! Folyóiratunk megújult külsővel, változatlanul minőségi tartalommal jelentkezik. Kívánjuk, hogy mindenki találjon benne érdeklődésének megfelelő írást, és nagy lelki hasznot jelentsen számára a cikkekkel töltött idő!   Letöltés pdf fájlként: Szolgatárs 2014. 1. szám A cikkek felkerültek egyenként is az oldalra. Hetényi Attila: Gonosztevők vagy hitharcosok? Infografikák a Biblia szolgálatában Várady Endre: Angyali vendégek – A Zsid 13,2 vallás- és kortörténeti háttere Benjamin Myers: A Biblia legrövidebb kommentárja Cseri Kálmán: Emberek a kereszt körül (könyvajánló) Tóth-Simon Károly: Mi az életünk alapja? Gondolatok Jn 12,1–11 alapján Lina Andronovienė: Lelkiségünk és a humor Bacsó Benjámin: Személycsere a SZET és a Magyarországi Baptista Egyház Tovább olvasom…

Gonosztevők vagy hitharcosok?

Hetényi Attila A festőművészet keresztábrázolásai, a kálváriadombok szobor­csoportjai, a golgotai események filmjelenetei – mint maguk az evangéliumok is – a középső keresztre irányítják figyelmünket. Ez a világtörténelem egyetlen keresztje, amely személy szerint is érint bennünket, mert üdvünk rajta végeztetett el. Az evangéliumok azonban mégis ráterelik a figyelmünket a másik két keresztre is, hiszen a szenvedés óráiban a három megfeszített között párbeszédes kapcsolat alakult ki. Márpedig a halál mezsgyéjén nem felszínes a szó, mind a hárman önmagukat adják. Egyikükből keserű lázadás formájában tör ki az élni akarás, másikuk ajkára ugyanez az életvágy a kilátástalan pillanatban is reményteljes imádságot ad. Jézus pedig Tovább olvasom…

Infografikák a Biblia szolgálatában

Az internet világában évek óta nagy népszerűségnek örvend, hogy újságírók és grafikusok összefognak és egy témát egy összetett, nagy méretű, tipográfiailag jól kidolgozott ábra segítségével mutatnak be. Ezek előnye, hogy informatívak és tömörek, a témát mégis alaposan mutatják be, sok adatot, részinformációkat is megjelenítve. A módszert felfedezték a keresztények is. A Biblia eseményeit és témáit is fel lehet ugyanis dolgozni ilyen módon. Néhány kiváló példát szeretnénk bemutatni. A magyar nyelvű grafikák fordítója Károly György Tamás volt. Megtekintés még nagyobb méretben: itt (jobb klikk: megnyitás új lapon).

Angyali vendégek – A Zsid 13,2 vallás- és kortörténeti háttere

Várady Endre Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen rendezett, az angyalok témakörét feldolgozó tematikus akadémiai év előadássorozatának részeként 2012. december 3-án elhangzott előadás szerkesztett változata. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg. τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. A vendégszeretet témaköre, noha nincs a bibliai írásmagyarázat homlokterében, mintegy búvópatak-rend­szerként vagy csatornahálózatként át- meg átszövi mind az ó-, mind az újszövetségi Szentírás egészét. A fenti mondatot és annak nyomán a felvetett témát tanulmányozva, két előzetes kérdés máris felvetődik. Vajon miért van jelen a Bibliában a vendégszeretet témaköre ilyen erősen és Tovább olvasom…

A Biblia legrövidebb kommentárja

Benjamin Myers  Nem könnyű egy egész bibliai könyv üzentetét egy-két mondatban megragadni. Az alábbi rövid összefoglalókat a szerző eredetileg twitter-üzenetekként pub­­likál­ta (a twitter fiók azóta sajnos már megszűnt, de ezen a linken elérhető az alább magyarul megjelenő tartalom eredetiben). Stí­lusa né­hol erőteljesen fiatalos, ám igen inspiráló. (A szerk.)             Ószövetség   Mózes első könyve Egy a csillagok végtelen számától elámuló idős ember; a felesége vajúdik; előzőleg nevetés hangzott.   Mózes második könyve Valaki mezítláb áll a homokban, bámulja a lángokat, és alkudozik egy olyan Istennel, akinek nem tudja a nevét.   Mózes harmadik könyve Az emberek Tovább olvasom…