Keresztény etika a kortárs Európában

Beszámoló a 2014-es FEET konferenciáról Hegedűs D. Viktor teológushallgató, BTA   Bevezetés A cikkel azonos címmel rendezett konferenciát a FEET (Fellowship of European Evangelical Theologians – Európai Evangelikál1 Teológusok Közössége) augusztus 29. – szeptember 2. között Párizsban. Baptista közösségünkből hárman vettünk részt a konferencián: Nemeshegyi-Horvát György hatvani lelkipásztor és felesége Anna, valamint jómagam az Evangelikál Teológia Alapítvány ösztöndíjának keretében. Mivel a magyar teológiai palettán jórészt ismeretlen e szervezet és ennek tevékenysége, a továbbiakban egy beszámolót olvashatnak az érdeklődők magáról a szervezetről, valamint az idei konferenciáról. FEET Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban már régóta kialakult kultúrája van a Tovább olvasom…

Az Újasszír Birodalom expanziójának vázlata Samária bukásáig

Berde Imre Berde Imre a Kabai Baptista Gyülekezet tagja, ahol elsősorban a gyülekezeti dicsőítésben szolgál. Történelmet tanult a Debreceni Egyetemen, amit munka mellett jelenleg is folytat, immáron a Nyíregyházi Főiskolán. Jelen írása lezárult szakdolgozati és folyamatos tudományos diákköri kutatómunkájához kapcsolódóan íródott ismeretterjesztő tanulmány.   Bevezetés. Az asszír birodalomelmélet vázlata Az asszír birodalomelméletről szóló jelenlegi kutatási eredmények az asszír állami kereteket egyfajta integrációként vagy államközösségként1 fogják fel. Ezt a képet kissé árnyalja az az elmélet, mely szerint az asszír hódítások a világuralom megvalósítását célozták meg, amit elsősorban ugyan vallási alapon legitimáltak,2 de a gazdasági-társadalmi okok is mindenképpen jelentősek.3 „Az istenek tulajdonképpen a Tovább olvasom…

Elhívtalak azért, hogy nékem szolgálj…

Huli Sándor „Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével”. – Efezus 4,1–3 Amikor arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy mit tartok a legfontosabbnak a lelkipásztori szolgálatomban, elsőként az Istentől kapott elhívásom jut eszembe és a fenti ige, amely által az Úr megerősített és megadta számomra a „szolgálati szabályzatot”.

Az énmárkáját építő lelkipásztor

Ifj. Vas Ferenc – Sinka Csaba Bevezetés A Magyarországi Baptista Egyház legutóbbi éves országos közgyűlésén, 2014. április 26-án hangzott el egy nagyon fontos kérdést felvető előadás Batiz Andrástól, ami a hallgatóság figyelmét az előadó személyén túl is teljesen lekötötte. Ez az előadás a marketing egy érdekes területével kapcsolatban hangzott el: az énmárka (angolul: personal branding) és a lelkipásztor, egyházi szolgálat kapcsolatának kérdéseit vetette fel. A téma nem volt ismeretlen a számunkra (ezt a cikket ketten írjuk), de tudatosan talán sohasem kötöttük össze a két fogalmat egymással, és nem gondolkoztunk el azon, hogy miképp használhatjuk fel a saját szolgálatunk hatékonyabbá tételéhez, Tovább olvasom…

A 2014. évi 3–4. szám

Megjelent a Szolgatárs folyóirat 2014 évvégi összevont száma. Hadd mutassuk be röviden ezt az új lapszámot! Egy fiatal baptista igehirdetőtől, Huli Sándortól arról olvashatunk, hogy miért választotta a lelkészi, igehirdetői szolgálatot. Egy lendületes református igehirdetés után Asszíria harci módszereiről és sikereiről olvashatunk Berde Imrétől. Heizer Tamástól a vezetők változásokhoz való viszonyát boncolgató előadásának második részét is megismerhetjük. Ugyanígy befejeződik Steiner József missziológiai tanulmánya is a második résszel. Hegedűs D. Viktor egy teológiai konferencián vett részt Párizsban. Beszámolójában bepillantást nyerhetünk Európa jelenkori teológiai gondolkodásába. Klaus Douglass volt az előadója a 2014-es Balaton-NET rendezvénynek. Az első előadásának bemutatásával szeretnénk kedvet adni ahhoz, hogy megismerjük a Tovább olvasom…