felelősség

A személyes felelősségről a migrációról való együttgondolkodás után

Háló Gyula

Fórumbeszélgetés a migránskérdésről. A meghívott vendégek Gudovics Éva, a Magyar Rádió hírszerkesztője, valamint Révész Balázs, a Baptista Szeretetszolgálat migrációs koordinátora voltak. A képen Háló Gyula helyi lelkipásztor látható még. (Forrás: a Pestszemtimrei Baptisták facebook oldala)
Fórumbeszélgetés a migránskérdésről. A meghívott vendégek Gudovics Éva, a Magyar Rádió hírszerkesztője, valamint Révész Balázs, a Baptista Szeretetszolgálat migrációs koordinátora voltak. A képen Háló Gyula helyi lelkipásztor látható még. (Forrás: a Pestszemtimrei Baptisták facebook oldala)

„Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad.” (Róm 2,6–7)

Mint ahogy az élet bármely területén, a migrációval kapcsolatosan is a kompetenciahatárok jelölik ki felelősségem határait. A kompetenciahatárom jelzi azt a kört, ameddig a képességem és a felhatalmazásom alapján lehetőségem vagy kötelességem cselekedni, beavatkozni, segíteni. Vagyis a felelősségem körén belül kell maradnom, amikor a társadalmi felelősségemről gondolkodom.

Ott van kijelölve a személyes felelősségem köre, ahol lehetőségem van a cselekvésre, a beavatkozásra. Ahol nincs lehetőségem cselekedni, ott nem lehet felelősségem. Ennek a tézisnek több következménye is van a tágabb társadalmi térben. Ahol nem tudok (mert nincs lehetőségem) cselekedni, nem lehetek felelős. Ez a tézis segít, ha lelkileg túlzottan érzékeny vagyok, hogy érzelmileg ne vegyek magamra akkora súlyt, amivel szemben tehetetlen vagyok.

Ahol nincs lehetőségem cselekedni, ott nincs kötelezettségem, nincs kényszer arra, hogy azért legalább véleményt nyilvánítsak. Ez a szánalmas hangemberek cselekvést pótló, látszatfelelősséget vállaló tevékenysége. (Megj.: A beszéd, a véleménynyilvánítás még nem cselekvés, még ha a beszédaktuselmélet tágan a szóbeli kommunikációt is cselekvésként fogja fel.) Természetesen van helye a véleménycserének a családban és a baráti körben, természetesen van helye a kérdezésnek a szakemberektől, de nem összevissza mindenütt és mindenkivel.

Tovább »

Valóban bátrak (könyvajánló)

valoban

Valóban bátrak  – A tisztesség otthon kezdődik

Randy Alcorn regénye – Alex és Stephen Kendrick forgatókönyve alapján (Immanuel kiadó, Szombathely, 2012)

Általában egy könyv születik meg először, regény, útleírás, életrajz vagy dráma, aztán elkészítik belőle a színházi-, musical- vagy filmváltozatot. E könyv esetében különleges helyzetben van az olvasó, mert egy nagysikerű film forgatókönyvéből készült el a regény. Én szándékosan nem néztem meg a filmet, hogy annak semmiféle hatása ne legyen jelen könyvajánlómra. A szerző azt írja a köszönetnyilvánításban, hogy „A könyvnek körülbelül húsz százaléka közvetlenül a filmből származik; a többi nyolcvan százalékot nekem kellett kitalálnom, hogy regénnyé alakítsam.” Jól sikerült az alakítás!

Az első oldalakon rögtön a cselekmények közepébe csöppenünk. Az USA Georgia államának Albany nevű városába érkezik egy új rendőr, Nathan Hayes. Kényszerűségből, testközelből ismerkedik meg a város legnagyobb bűnbandájának, a Gengszter Nemzet vezérével, TJ-vel. Az eset körülményei még visszaköszönnek a történet további jeleneteiben is, úgyhogy már a legelejétől érdemes figyelemmel kísérni, sőt pontosan beazonosítani a szereplőket. Én felírtam egy lapra a nevüket, életkorukat, családi kapcsolataikat, foglalkozásukat, munkahelyi beosztásukat. Erre aztán túl nagy szükségem nem volt, mert egyrészt a szereplők száma nem áttekinthetetlen (kb. 40 név szerint felsorolt, akik közül 8-10 körül mozog a történet fő cselekménysora). Másrészt pedig van olyan pörgő lendületű az események folyama, hogy a végigolvasás során senkit sem lehet szem elől téveszteni. Így ismerkedünk meg a Dougherty Megyei Seriffhivatal dolgozóival: Adam Mitchell őrmesterrel és a társával Shane Fullerrel, Brad Bronson hadnaggyal, és az újonc éveit befejező David Thomsonnal, akinek a most érkezett Nathan Hayes lesz a társa. Ők öten vannak egy műszakban, az ő munkaköri feladataikba enged betekintést a könyv. A hivatali eligazítások és a bevetések mellett otthoni, családi életükbe is bepillantást nyerünk. Rajtuk kívül Javier Martinez, egy spanyol bevándorló, kétkezi munkás kerül be a baráti körükbe fiatal családjával együtt. A sok rövidke történet sokféle élethelyzetet tár elénk, amelyekben a bibliai és keresztény életszemléletnek megfelelő vagy ahhoz igazodó magatartásra esik a hangsúly. Van szó megtérésről, munkahelyi becsületességről, közös apa-fia és apa-lánya programokról, istentiszteletekről, abortuszról, örökbefogadásról, idősek otthonáról, kábítószerről, versenyszerű futásról… – szóval az élet sokrétű dolgairól.

Tovább »