Kegyelem és kalmárszellem (könyvajánló)

  A magyar keresztény lelki irodalom legnagyobb hányada angol szerzők tollából származik. Ezért különösen örömteli, ha magyar szerző ilyen mélyen, alaposan tud írni lelki dolgokról. Aki elolvassa ezt a könyvet, az látni fogja, hogy Bolyki László nem csak híres zenész, de nagyszerű lelkigondozó, szellemi vezető is. Ebben a könyvében nemsak a címben szereplő két fogalommal foglalkozik, hanem bemutatja a keresztény spiritualitás Lélektől vezetett működését is. Négy fő tételt bont ki a kötet lapjain: Krisztus követője számára nincs üzlet, nincs harc, nincs szabály, de van szeretet. Persze ezek így túl tömör megfogalmazások. A kifejtéshez a szerző segítségül hív klasszikusokat vagy kevésbé ismert költőket, írókat, felelevenít családi történeteket, zenei és egyéb Tovább olvasom…

Bonhoeffer. Pásztor, mártír, próféta, kém (könyvajánló)

Bonhoeffer jelentősége „Dietrich Bonhoeffer az egyik legismertebb huszadik századi teológus, de korántsem a leginkább megértett teológus” – írja Stephen Plant, a sok szerző közül az egyik, aki könyvet írt Bonhoeffer teológiájáról. Szabados Ádám pedig egy blogbejegyzésben ezt mondja: „Bonhoeffer esetében fokozottan igaz, hogy nem érthetjük meg teológiáját az élete nélkül. Minél többet tudunk Bonhoeffer hátteréről, annál tisztábbá válik előttünk az is, amire a tegeli börtönben eljutott.” Eric Metaxas most ajánlott könyve ehhez a megértéshez igen jó alapot ad. Fontos ez a könyv. A Dietrich Bonhoeffer felé irányuló figyelem nem lankad, a német evangélikus lelkész, teológus életműve termékenyítő erővel szolgál a mai Tovább olvasom…

És szólt Isten: „Legyen világosság!” (könyvajánló)

  Komesz Mátyás: És szólt Isten: „Legyen világosság!” A bibliai teremtés-elbeszélések üzeneteiből I. (néhány tévhit oszlatásával) Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest, 2014 Dr. Komesz Mátyás (1938-) személye és felekezetközisége nem ismeretlen a magyar evangéliumi kereszténység köreiben. Valaha római katolikus papként szolgált, miközben teológiai doktori fokozatot szerzett, majd házasságkötése után egy baptista gyülekezet tagja lett, mindeközben pedig a Pünkösdi Teológiai Főiskola Szentírástudományi Tanszékének vezetője és a rendszeres teológia professzora volt nyugdíjba vonulásáig. Szerzői munkássága is legalább ennyire sokrétű: írt gyermekeknek szóló hittankönyvet a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából, társszerzője volt a Kálvin Kiadó által kiadott Bibliaismereti kézikönyvnek, és szerzője egy hermeneutikai kézikönyvnek is Tovább olvasom…

Valóban bátrak (könyvajánló)

Valóban bátrak  – A tisztesség otthon kezdődik Randy Alcorn regénye – Alex és Stephen Kendrick forgatókönyve alapján (Immanuel kiadó, Szombathely, 2012) Általában egy könyv születik meg először, regény, útleírás, életrajz vagy dráma, aztán elkészítik belőle a színházi-, musical- vagy filmváltozatot. E könyv esetében különleges helyzetben van az olvasó, mert egy nagysikerű film forgatókönyvéből készült el a regény. Én szándékosan nem néztem meg a filmet, hogy annak semmiféle hatása ne legyen jelen könyvajánlómra. A szerző azt írja a köszönetnyilvánításban, hogy „A könyvnek körülbelül húsz százaléka közvetlenül a filmből származik; a többi nyolcvan százalékot nekem kellett kitalálnom, hogy regénnyé alakítsam.” Jól sikerült Tovább olvasom…

A megismert igazság (könyvajánló)

Marosi Nagy Lajos A Baptista Kiadó nagyszerű könyvet jelentett meg ezen a nyáron A megismert igazság címmel. Bruce Milne kanadai lelkipásztor és teológus könyvének alcíme — A keresztyén hit kézikönyve — egyben arra is utal, hogy mindazok praktikusan és haszonnal forgathatják lapjait, akik tájékozódni kívánnak a keresztyén hit dolgaiban. Bruce Milne könyve hitünk bibliai alapjait mutatja be az Ó- és az Újszövetség tanításának tükrében, rendszerezve, népszerű megfogalmazásban. A szerző a legfőbb igazságot, Jézus Krisztus beszédét magyarázza közérthetően, ugyanakkor megfelelő alapossággal. A konkrét teológiai igazságok magyarázatán átsüt az a mély átélés, amellyel a szerző közelít a Szentírás értelmezéséhez. Írása nem száraz Tovább olvasom…