A 2016. évi 1. szám

Örömmel nyújtjuk át kedves olvasóinknak a Szolgatárs folyóirat ez évi első számát. Igehirdetések, irodalmi művek, egyháztörténeti és egyéb tanulmányok adják gerincét ennek a lapszámnak. Először John Piper segít megértenünk, hogy mit jelent Pál apostolnál az, hogy csak Jézus Krisztus keresztjével dicsekedjünk.  Majd Vad Zsigmond református esperes aktualizálja egy baptista gyülekezetben elhangzott igehirdetésében Martin Luther King híres szavait: “Van egy álmom”. Ezt egy tanulságos Kassák-novella követi a lapban. Nathan Finn írása a tévtanítókkal szembeni felelősségünkről és lehetőségeinkről szól. Berde Imre tanulmánya az asszír királyi főhivatalnokok világába ad betekintést. Dr. Péter-Szarka Szilvia pszichológus tanulmánya keresztény identitásunk megtalálásában ad segítséget. John Maxwell írása azzal foglalkozik, hogy vezetőként milyen szabály szerint Tovább olvasom…

A 2015. évi 3-4. szám

Örömmel nyújtjuk át kedves olvasóinknak a Szolgatárs folyóirat év végi dupla számát. Ismét olyan írásokat találhatunk a lapban, ami segítheti hitünk növekedését, kapcsolataink elmélyülését. Elsőként egy karácsonyról szóló tanulmány (Oscar Cullmanntól) segít számunkra megválaszolni néhány gyakran felvetődő kérdést, amit ezzel az ünneppel kapcsolatban fel szoktak vetni. Egy kifejezetten lelkészeknek szánt igegyűjtemény és gondolatsor következik ez után John Pipertől. Harminc bibliai okot sorol fel a szerző, hogy miért nagyszerű dolog lelkipásztornak lenni. Az ezt követő blokkban a 2015 őszi Országos Házaspáros Lelkipásztor-konferencia előadásai közül olvashatunk el jónéhányat. A szerzők: Ronnie Collier Stevens, Berszán István és Berszán Lídia, Varga György, Uzsalyné Pécsi Rita. Hogyan prédikálj úgy, hogy az életeket változtasson Tovább olvasom…

A 2015. évi 2. szám – Fókuszban a migráció

Új népvándorlás tanúi vagyunk: Afrika északi térségéből, a Közel-Keletről és Ázsia más, diktatúrában vagy nyomorban élő országaiból tömegek indultak útnak Európába. Olyan mértékű változásról van szó, amelyet nem vehetnek félvállról az egyházak sem. Szükséges a tájékoztatás az iszlámmal kapcsolatban, hogy megpróbáljuk érteni azokat, akikkel találkozunk. El kell gondolkoznunk, hogy miért vagyunk mi felelősek, és miért nem. Segítenünk kell a nyomorúságban levőkön irgalmasan, ugyanakkor okosan és bölcsen. A kérdések és feladatok száma egyre sokasodik. Baptista egyházunk szeretne ezzel a tematikus lapszámmal hozzájárulni ahhoz a közös gondolkodáshoz, ami elengedhetetlen ebben a helyzetben. Talán azt gondolja a kedves olvasó, hogy már eleget olvasott Tovább olvasom…

A 2015. évi 1. szám

Kicsit késve, de örömmel és várakozással nyújtjuk át a Szolgatárs folyóirat idei első számát az olvasóknak. Kovács Géza nyugdíjas lelkipásztor jánosi igék alapján mondott áhítatával és igehirdetésével indul a lapunk. Aki nekem szolgál, engem kövessen! (Áhítat Jn 12,26 alapján) és Jézus az ő békességét hagyta örökségül ránk (Igehirdetés Jn 14,22–27 alapján) Richard L. Dresselhaus írása abban nyújt segítséget, hogy a szószéken szolgálók miként hirdessék az igét, amikor valamilyen krízist él át a gyülekezet egésze, vagy annak néhány kedves tagja. Prédikációk krízis idején John Piper cikke a igeverstanulás lehetőségére és áldására hívja fel figyelmünket. Miért memorizáljunk igéket? Mike Bullmore az evangélium központi szerepéről ír. A jó hír jelentősége Kim Bora Tovább olvasom…

A 2014. évi 3–4. szám

Megjelent a Szolgatárs folyóirat 2014 évvégi összevont száma. Hadd mutassuk be röviden ezt az új lapszámot! Egy fiatal baptista igehirdetőtől, Huli Sándortól arról olvashatunk, hogy miért választotta a lelkészi, igehirdetői szolgálatot. Egy lendületes református igehirdetés után Asszíria harci módszereiről és sikereiről olvashatunk Berde Imrétől. Heizer Tamástól a vezetők változásokhoz való viszonyát boncolgató előadásának második részét is megismerhetjük. Ugyanígy befejeződik Steiner József missziológiai tanulmánya is a második résszel. Hegedűs D. Viktor egy teológiai konferencián vett részt Párizsban. Beszámolójában bepillantást nyerhetünk Európa jelenkori teológiai gondolkodásába. Klaus Douglass volt az előadója a 2014-es Balaton-NET rendezvénynek. Az első előadásának bemutatásával szeretnénk kedvet adni ahhoz, hogy megismerjük a Tovább olvasom…