Mária mint anya

Könyvajánló Nemeshegyi-Horvát György Levelek Máriához című könyvéhez Muzslai-Bízik Bencze Nemeshegyi-Horvát György, a Hatvani Baptista Gyülekezet lelkipásztorának könyvét nagy izgalommal fogtam a kezembe, hisz protestáns, evangéliumi teológusként sokszor volt már részem olyan beszélgetésekben, ahol Mária volt a középpontban, de be kell vallanom töredelmesen, igazán mélyen még sohasem ástam bele magam a témába.Eddigi teológiai tanulmányaim során is csak a felszínét kapargattam a kérdésnek. S bár a dogmatikának (amit egyébként nagyon szeretek, mai napig is a kedvencem) része a mariológia, sajnálatos, hogy az általam ismert legtöbb protestáns szakkönyvből hiányzik az erről szóló rész. Eddigi keresztény életem során inkább félelem volt bennem e téma Tovább olvasom…

Magyarok Trianon után

Szebeni Olivér „Alulnézetből” írom le a magyarság életkörülményeit a békediktátum után, a két világháború között és azóta. Száz éve mondták ki Franciaországban a büntetést a magyarságra, mintha egyedüli okozója lenne 15 millió ember halálának. Azután átrajzolták egész Európa térképét azzal az ideológiai indoklással, hogy elhagyják a sokféle népek történelmi konglomerátumának birodalmi koncepcióját, és helyükbe független nemzetállamokat létesítenek. Ezt az elméletet a győztes államok hanyagolták, és folyamatosan növekedtek. Terjeszkedtek az európai partokon is túlra. A forradalmárok hangzatos célokat tűztek ki: „Nemzetközivé lesz a világ!” „A dolgozó nép hazája leszünk!” „Urak, papok, szaladjatok! Szegények, maradjatok!” A világ ezek után nacionalistább lett, mint Tovább olvasom…

Puritán örökség

Tóth Krisztián Mit tanulhatunk a puritánoktól? Meglehetősen sokat! Ha mégis megpróbáljuk példájuk lényegét megfogni, „a válasz egyetlen szóval így hangzik: érettséget”[1]. A 16. és 17. században élt protestáns elődeink[2] Isten szerinti gondolkodása, a Szentíráshoz, imádsághoz és egyéb kegyelmi eszközökhöz való ragaszkodása és életkörülményeikben való helytállásuk is lelki óriásokká edzették őket. Ebbe szeretnénk kicsit betekinteni, dióhéjban felvázolni néhány tanulságot a folytatásban, három fő területet érintve: teológia, történelem, lelkiség. Mindezt egy alapvetés és egy igevers fényében tesszük. A Jeremiás 6:16 ezt üzeni nekünk mai keresztyéneknek is: „Így szól az Úr: Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, Tovább olvasom…

Valóban Isten a szenvedélyünk?

Tóth Krisztián Hogy értsük a címet? Pontosabban John Piper amerikai baptista lelkipásztor nemrég magyarul is megjelent könyvének címét: Szenvedélyem, Isten.[1] Mit jelent ez a szokatlannak hangzó viszonyulás Teremtőnkhöz? Nem túlzás ez? A hétköznapokban és a közbeszédben a szenvedély szó nem mindig a legpozitívabb kontextusban található. Éppen ezért keresztényként sem sűrűn használjuk gyülekezeti zsargonunkban. Ha valakinek szenvedélye van, akkor függő – gondoljuk. Mégis mindez homlokegyenest más fényben látszik, ha Istenre gondolunk. Istentől függeni, benne és csak benne bízni! A mű alaptézise, hogy akkor dicsőítjük leginkább az Urat, amikor a legboldogabbak vagyunk a vele való kapcsolatban, amikor benne találjuk meg életünkben a Tovább olvasom…

City to city Europe konferencia

Kapitány Zsolt Krakkó, 2018. október 30. – november 1. Néhány évvel ezelőtt a European Leadership Forumon akadt, majd ragadt a kezembe Timothy Keller Center Church című könyve. A könyv fő témája a kiegyensúlyozott evangélium-központú szolgálat városi környezetben. Mély benyomást gyakorolt rám a könyv alapossága és az, hogy nem akarja megmondani a tökéletesen alkalmazható missziós módszert, de mégis nagyon gyakorlatias. A könyv hatását követően csatlakoztam két fiatal lelkészkolléga (Pollák Dávid és Záborszky Dávid) csapatához, akikkel közösen vehettünk részt a City to city Europe gyülekezetplántálási konferencián Krakkóban. A rendezvényen mintegy hatszáz fős hallgatóság volt jelen szerte Európából, köztük majd százan Magyarországról. Timothy Tovább olvasom…